Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ


Notice: Undefined index: dirname in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 123

Notice: Undefined index: extension in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 124

ΑΠΟΣΥΡΣΗ


Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο. Ε. – Ε. Ε.

Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
 •  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΑΠΟΣΥΡΣΗ
 •  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην εταιρεία μας από άλλο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο (οδηγώντας το ή με οδική μεταφορά) χρειαζόμαστε και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απλή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ από το νόμιμο εκπρόσωπο.

 

Α) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
 • ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΑΠΟΣΥΡΣΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην εταιρεία μας από άλλο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο (οδηγώντας το ή με οδική μεταφορά) χρειαζόμαστε και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απλή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Σχετικά με τον συγγραφέα