Οριστική Διαγραφή

Χρήσιμα έγγραφα

Notice: Undefined index: dirname in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 123

Notice: Undefined index: extension in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 124

Φορτηγό -3,5 τόνους

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3500 KG ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. Ε. – Ε. Π .Ε. Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην εταιρεία μας από άλλο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο (οδηγώντας το ή με οδική μεταφορά) χρειαζόμαστε και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απλή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ από το νόμιμο εκπρόσωπο.   Α) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   Σε περίπτωση μεταφοράς το
Περισσότερα

Notice: Undefined index: dirname in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 123

Notice: Undefined index: extension in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 124

Ι.Χ. Επιβατικό

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. Ε. – Ε. Π .Ε.   Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην εταιρεία μας από άλλο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο (οδηγώντας το ή με οδική μεταφορά) χρειαζόμαστε και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απλή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ από το νόμιμο εκπρόσωπο.   Α) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην ετα
Περισσότερα

Notice: Undefined index: dirname in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 123

Notice: Undefined index: extension in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 124

Φορτηγό -3,5 τόνους

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3500 KG ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο. Ε. – Ε. Ε.   Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην εταιρεία μας από άλλο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο (οδηγώντας το ή με οδική μεταφορά) χρειαζόμαστε και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απλή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ από το νόμιμο εκπρόσωπο.   Α) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   Σε περίπτωση
Περισσότερα

Notice: Undefined index: dirname in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 123

Notice: Undefined index: extension in /home/scarto/public_html/wp-content/themes/greenearth_v1-03/include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php on line 124

Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο. Ε. – Ε. Ε. Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ   Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην εταιρεία μας από άλλο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο (οδηγώντας το ή με οδική μεταφορά) χρειαζόμαστε και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απλή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ από το νόμιμο εκπρόσωπο.   Α) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος στην
Περισσότερα