Εμπορία scrap

Αγορές ΟΤΚΖ
Αγορά υλικών & οχημάτων στρατού.
Ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπάζων.
Αγορά παλαιών μηχανημάτων και φορτηγών εν λειτουργία.
Αγορά υλικών & οχημάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών.
Εμπορία παλαιών ανταλλακτικών αυτοκινήτου, εμπορία scrap